ترجمه مقاله سرمایه عقلانی: دگرگونی تکاملی در شیوه های حسابداری مدیریت
  • ترجمه مقاله گزینش نرخ گذاری زیر مدل قیمت مختصر مدت مرتون
  • ترجمه مقاله تاثیرات اخلاقی رفتار فروش در نظر گرفته شده توسط تئوری هزینه معامله
  • " />