پایان مخفی Kingdom Hearts III در قالب یک آپدیت به بازی اضافه می‌شود
  • The Pathless یک بازی هنری دیگر از سازندگان Abzu است
  • تعداد بازی‌کننده‌های PUBG دوباره رو به رشد است
  • " />