جستجو برای:سرمایه گذاری

دانلود ترجمه مقاله توسعه گنجایش تولید در بازارهای آزاد قدرت

عنوان فایل ترجمه فارسی: گسترش ظرفیت تولید در بازارهای آزاد برق:روش تصادفی MPEC عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله تعیین سایز بهبود سیستم ذخیره کردن نیرو در یک ریزشبکه

عنوان ترجمه فایل فارسی: تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی  با در نظر داشتن قابلیت...

دانلود ترجمه مقاله به سمت تعیین تاثیرات حمله های سایبری در فضای رقابتی بازار برق

  عنوان ترجمه فایل فارسی: به سوی تعیین اثرات حملات سایبری در محیط رقابتی بازار برق. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله تعیین استراتژی های کنترل به منظور آنالیز شبکه های ریز ایزوله شده

عنوان ترجمه فایل فارسی:  تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی توسعه تولید در بازار انرژی متمرکز بنیان،الگوریتم ژنتیک

عنوان ترجمه فایل فارسی:  برنامه ریزی گسترش تولید در بازار برق متمرکز بنیان، با استفاده از...

دانلود ترجمه مقاله مشابه سازی دی استات و بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیستم های قدرت

عنوان ترجمه فایل فارسی: شبیه سازی دی استات کام و بازیاب دینامیکی ولتاژ در سیستم های قدرت....

دانلود ترجمه مقاله نزدیک شدن در رابطه با معماری خط تولید سرویسگرا

دانلود ترجمه مقاله نزدیک شدن در رابطه با معماری خط تولید سرویسگرا (SOA) توجه برای دیدن نسخه...

دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی

دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی   توجه برای دیدن نسخه لاتین...

دانلود ترجمه مقاله رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده در کشور های در وضعیت رشد

دانلود ترجمه مقاله رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده در کشور های در وضعیت رشد   توجه برای دیدن...

دانلود ترجمه مقاله ترمیم کارایی و عملکرد خط برق با کاربرد از ادوات D-FACTS

دانلود ترجمه مقاله ترمیم کارایی و عملکرد خط برق با کاربرد از ادوات D-FACTS توجه برای دیدن نسخه...

دانلود ترجمه مقاله بازرسی آب فاضلاب های تازه ایجاد شده برای منطقه مبدا حساس

دانلود ترجمه مقاله بازرسی آب فاضلاب های تازه ایجاد شده برای منطقه مبدا حساس توجه برای دیدن...

دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک

دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک توجه برای دیدن نسخه...