برچسب:, , , ,

معماری و آینده آن: فناوری و پایداری

“بدون شک، در مورد تاثیر معماری و هنر ساخت و ساز بر شخصیت انسانی و فعالیت های آن، ما ساختمان...