ترجمه مقاله یک رویکرد موثر انرژی برای افزایش عمر شبکه از شبکه های حسگر بی سیم
  • ترجمه مقاله هشت چالش رسانه های اجتماعی برای مدیران بازاریابی
  • دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع به شکل کارآمد، بخاطر محیط های رایانه ابری
  • " />