ترجمه مقاله نمونه های خلق رفتاری به صورت اتوماتیک، سیستمهای تطبیقی
  • دانلود ترجمه مقاله نزدیک شدن بر اطراف (توابع) کاربرد فازی
  • ترجمه مقاله تجزیه استواری الگوریتم برنامه نویسی پویا هیوریستیک به منظور سیستم های غیرخطی
  • " />