هواوی میت ۲۰ در بین پرچم‌داران ۲۰۱۸ از بهترین عمر باتری بهره می‌برد
  • تصاویر هواوی نوا ۴ در سایت TENAA رویت شد
  • صدها شرکت چینی برای تشویق خرید گوشی‌های هواوی کمک‌هزینه می‌پردازند
  • " />