آیا عطرها هم طول عمر دارند و منقضی می شوند؟

عطرها داری طول عمر متفاوتی هستند. هر عطر با عطر دیگر به دلیل ساختاری که دارد، طول عمر متفاوتی نیز دارد. یکی از مواردی که اکثر مردم به آن توجه می کنند و به آن اهمیت می دهند، ماندگاری عطر و ادکلن است. عطر شما هر چه بیشتر ماندگاری داشته باشد و رایحه آن بر …
ادامه ی نوشته آیا عطرها هم طول عمر دارند و منقضی می شوند؟