مقاله ترجمه شده طراحی افزونه هیبریدی با اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ای
  • دانلود ترجمه مقاله برنامه پیشرفت تولید و واگذاری، با در نظر گرفتن حد بارگذاری با کاربرد از نظریه ی گیم و شبکه عصبی مصنوعی
  • دانلود ترجمه مقاله مدل چند منظوره ذخیره سازی یونی- لیتیومی و تبدیل ولتاژ نوری انرژی خورشیدی
  • " />