ترجمه مقاله دسته‌بندی عکس های نامناسب اینترنتی بر اساس شرح دهنده های رنگ MPEG7
  • ترجمه مقاله راه های تازه در نظر کاوی و آنالیز احساسات
  • دانلود ترجمه مقاله نقش افسردگی اساسی در عملکرد عصبی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
  • " />