دسته:ترجمه مقالات برق

دانلود ترجمه مقاله طراحی متعادل کننده سیستم قدرت با کاربرد از سیگنال های محلی و جهانی

عنوان فایل ترجمه فارسی: طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری....

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی موتور القایی اشباع توسط سیگنال های تزریقی فرکانس بالا

عنوان فایل ترجمه فارسی: مدل سازی موتور القایی اشباع شده به وسیلۀ سیگنال های تزریقی فرکانس...

دانلود ترجمه مقاله مقایسه متناسب کنترل شده یکپارچه قدرت در شبکه های مش بیسیم

عنوان فایل ترجمه فارسی: تطبیق نسبت کنترل شده یکپارچه توان و کنترل دسترسی متوسط در شبکه های مش...

دانلود ترجمه مقاله برنامه های نیرو خورشیدی فضایی و فناوری انتقال قدرت (انرژی) بیسیم میکروویو

عنوان ترجمه فایل فارسی: برنامه های انرژی خورشیدی فضایی و فناوری انتقال توان (انرژی) بی سیم...

دانلود ترجمه مقاله بررسی استفاده از نیرو خورشیدی در ساختمان های سبز

عنوان ترجمه فایل فارسی: بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله آنالیز حرارتی حفاظ های مغناطیسی به منظور گرمایش القایی

عنوان ترجمه فایل فارسی: تجزیه گرمایی حفاظ های مغناطیسی برای گرمایش القایی. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله درباره بازرسی مسیر ردیابی غیر خطی عملکرد کامل کشتی با اختلال

عنوان ترجمه فایل فارسی: کنترل مسیر ردیابی غیر خطی عملکرد کامل کشتی با اختلال. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله کنترل کننده یکپارچه گذر قدرت (UPFC) براساس کنترلرهای دمپینگ

عنوان ترجمه فایل فارسی:  کنترلر یکپارچه عبور توان (UPFC ) بر مبنای کنترلرهای دمپینگ برای میرایی...

دانلود ترجمه مقاله فن توزیع بار بهینه ی جریان-توان متصل کننده (هیبرید)

عنوان ترجمه فایل فارسی: تکنیک پخش بار بهینه ی جریان-توان پیوندی (هیبرید). عنوان نسخه انگلیسی: A...

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی نرخ در مدت کم براساس موجک-ELM ترکیبی

عنوان ترجمه فایل فارسی: پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله ژنراتور فلش ولتاژ تک فاز به منظور ازمایش تجهیزات الکتریکی

عنوان ترجمه فایل فارسی: ژنراتور فلش ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله کلیدزنی دگرگونی بار حامل امدادی به منظور تلمتری اطلاعات معکوس

عنوان ترجمه فایل فارسی:  کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس، با روش کاشت...