دسته:ترجمه مقالات برق

دانلود ترجمه مقاله کنترل کننده مقایسه ای به منظور ترمیم استواری سیستم نیرو و کنترل توزیع بار بوسیله خازن های سری با سوییچ تریستوری

عنوان ترجمه فایل فارسی: کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار...

دانلود ترجمه مقاله طیف بهره-اشباع شده غیر متقارن در پشتیبانی کننده های پارامتریک فیبر نوری

عنوان ترجمه فایل فارسی:  طیف بهره-اشباع شده نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری....

دانلود ترجمه مقاله پیش اگاهی قیمت بازار برق، براساس فن های نزدیکترین همسایه ارزیابی شده

عنوان ترجمه فایل فارسی: پیش بینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین همسایه ارزیابی...

دانلود ترجمه مقاله کنترل ساخت خودکار ۴ ناحیه ای براساس محاسبه تکاملی

عنوان ترجمه فایل فارسی:  کنترل تولید اتوماتیک چهار-ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط...

دانلود ترجمه مقاله شیوه براساس منطق فازی به منظور نظارت سرعت موتور DC با جریان مستقیم

عنوان ترجمه فایل فارسی: روش مبنی بر منطق فازی برای کنترل سرعت موتور با جریان مستقیم. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله اثر سایز حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی

  عنوان ترجمه فایل فارسی: تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل گذرای ماشین های القایی با خطای دور در سیم بندی استاتور

عنوان ترجمه فایل فارسی: ترجمه مقاله مدل گذرای ماشین های القایی با خطای دور در سیم بندی...

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی عددی جواب های Z-TEM به منظور راهنمایی استراتژی های شناسایی

عنوان ترجمه فایل فارسی: مدل سازی عددی پاسخ های Z-TEM (AFMAG هوایی) برای دستورالعمل استراتژی های...

دانلود ترجمه مقاله تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال خط لوله ای (ADC)

عنوان ترجمه فایل فارسی: مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله ای (ADC). عنوان نسخه انگلیسی: Pipelined...

دانلود ترجمه مقاله تنظیم نیرو کنترل کننده P S S جهت رشد استواری سیستم قدرت

عنوان ترجمه فایل فارسی: تنظیم توان کنترل کننده پی اس اس به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت....

دانلود ترجمه مقاله تشبیه خصوصیات حفاظ سازی یک پنجره موج بر تضعیف عادی به منظور تکانه الکترومغناطیسی

عنوان ترجمه فایل فارسی: شبیه سازی مشخصات حفاظ سازی یک پنجره موج بر تضعیف معمولی برای تکانه...

دانلود ترجمه مقاله امکانات مخابره به منظور سیستم های پردازشگر تراکنش های پخشی

عنوان فایل ترجمه فارسی: امکانات ارتباطی برای سیستم های پردازشگر تراکنش های توزیعی. عنوان...