دسته:ترجمه مقالات مدیریت

دانلود ترجمه مقاله پژوهش در عملیات OPERATIONS RESEARCH

عنوان فایل ترجمه فارسی: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) عنوان نسخه انگلیسی: OPERATIONS RESEARCH: THE...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه رده بندی و مدیریت راهبردی خدمات در تجارت الکترونیک

عنوان فایل ترجمه فارسی: طبقه بندی و مدیریت استراتژیک خدمات در تجارت الکترونیک عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله ترکیبی از گسترش عملکرد کیفیت و فرآیند تحلیل شبکه برای ارزیابی پروژه های توسعه ی شهری

عنوان فایل ترجمه فارسی: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفی و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی...

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه میان شیوه های مدیریت دانش و عملکرد ابداعی

  عنوان فایل ترجمه فارسی: بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری عنوان...

دانلود ترجمه مقاله اداره امور شرکت از فناوری اطلاعات

عنوان فایل ترجمه فارسی: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات عنوان نسخه انگلیسی: Corporate governance of information...

دانلود ترجمه مقاله هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی جهت مدیریت استعداد

عنوان فایل ترجمه فارسی: هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد...

دانلود ترجمه مقاله تاثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر قصد گردش مالی از تماس با مرکز پرسنل در پاکستان

عنوان فایل ترجمه فارسی: تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل...

ترجمه مقاله مدیریت حمل و نقل با کاربرد از مدل مشابه سازی اَوِنیو برای کشورهای در حال رشد

عنوان فایل ترجمه فارسی: پیاده سازی راهبردهای مدیریت حمل و نقل با استفاده از مدل شبیه سازی...

دانلود ترجمه مقاله سهم آنالیزهای چند معیاری در مدیریت مالی و حسابداری

عنوان فایل ترجمه فارسی: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله آنالیز دولت از مزیت و هزینه های مقررات

عنوان فایل ترجمه فارسی: تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات عنوان نسخه انگلیسی: Government...

دانلود ترجمه مقاله اثرات عدالت محوری به منظور رضایت و بهبود خدمات (SR)

عنوان فایل ترجمه فارسی: رضایت از بهبود خدمات :عدالت محوری و واکنش های احساسی عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل راهبردی مدیریت منبع انسانی در کشور ایران

عنوان فایل ترجمه فارسی: تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران عنوان نسخه انگلیسی: An...

دانلود فیلم